strona główna
STRONA GŁÓWNA | OGRODZENIA BALUSTRADY | SIATKA OGRODZENIOWA | SŁUPKI OGRODZENIOWE | GALERIA

 


Jak wykonać samodzielny montaż słupków ogrodzeniowych
Informacje podstawowe:  
1. Dzielimy ogrodzenie na odcinki o równej długości od 2 do 3 metrów (przykład na obrazku poniżej)
2. Co minimum 25 m montujemy słupki podporowe z jedną lub dwiema podporami
3. W narożnikach ogrodzenia stosujemy słupki narożne z trzema podporami
 
   
Jak rozstawiać słupki ogrodzeniowe  

Przykład 1
 
jak rozstawiać słupki ogrodzeniowe przykład 1  
Przykład 2
 
jak rozstawiać słupki ogrodzeniowe przykład 2  
Samodzielny montaż słupków, czynności do wykonania:  
1. Wykopujemy dół, osadzamy słupki
2. Wypełniamy dół betonem, osadzamy słupki
3. Sprawdzamy czy są pionowo ustawione i czy mają tą samą wysokość
4. Słupki pozostawiamy minimum 24 godziny, aż do związania betonu
 
montaż słupków ogrodzeniowych  
Opis elementów:  
1. Masa betonowa
2. Grunt
 
   
STRONA GŁÓWNA | OGRODZENIA BALUSTRADY | SIATKA OGRODZENIOWA | SŁUPKI OGRODZENIOWE | GALERIA
Copyright © Ardmet